#VITARANSVAR

 

Hva er #ViTarAnsvar?

#ViTarAnsvar er et samarbeid mellom House of Math, skoler og bedrifter. Målet er å bidra til å øke realfagskompetansen i den norske skolen ved å tilby leksehjelp til elever på ungdomsskolenivå. På denne måten ønsker vi å heve elevenes karakterer slik at de lettere kan komme inn på videregående skole slik at de kan fullføre et fagbrev og/eller komme inn på høyere utdanning. Dette vil på sikt bidra til å redusere arbeidsledigheten, utenforskap og sosiale stønader, samt øke inkluderingen og integreringen i Norge.

Leksehjelpen avholdes på ungdomsskoler i samarbeid med realfagseksjonen på skolene. 3 lærere fra House of Math kommer til skolen i 2 timer en gang i uken og gir elevene personlig oppfølging og tid til å gjøre den jobben som trengs med kontinuerlig støtte. Slik vil skolen, lærerne og undervisningen få mer ressurser til rådighet.

Hvorfor har vi satt i gang prosjektet?

Lærerne i skolen har ansvar for svært mange elever, og det er en utfordring å få nok tid til hver enkelt elev. House of Math ønsker derfor å ta et sosialt ansvar ved å bidra med ekstra ressurser slik at elevene kan få den hjelpen de har behov for. Prosjektet har som formål å tette kompetansehullene som skolen ikke har kapasitet eller mandat til å jobbe med – de hullene som ikke er mulig å ta igjen på egenhånd og de hullene som gjør at døren lukkes til matematikk så vel som videregående skole. Det er dessverre slik at matematikk-karakteren kommer med en rekke følgeeffekter: Å mestre matematikk gir ofte en følelse av å lykkes, som igjen forplanter seg over i andre deler av livet. Dessverre gjelder dette også motsatt vei. Opplevelsen av å mislykkes med matematikk gir ofte følelsen av å være dum, som igjen forplanter seg til selvfølelsen og mestringsfølelsen.

Eksamensresultatene for tiende klasse fra 2019 viser at mer enn 1 av 6 elever fikk karakteren 1 eller 2 på matteeksamen. Videre, viser de at 40,5 % av 1P-elevene i Norge fikk karakteren 1 eller 2 på eksamen i matematikk i 2019, og for T-matte gjaldt dette 1 av 3 elever. Disse lave matematikk-karakterene fører til at altfor mange i samfunnet faller utenfor arbeidsmarkedet. SSB melder at arbeidsledigheten for personer i gruppen 15-24 år er 9,6 % og 3,8 % for personer i gruppen 15-74 år i 2018. Videre viser SSB til at personer som ikke gjennomfører videregående opplæring har en arbeidsledighet på 13,2 %9. #ViTarAnsvar har som mål å hjelpe ungdommer slik at de ikke blir en del av denne statistikken.

Hvordan fungerer det?

For at dette skal være et tilbud som alle skal kunne benytte seg av og at skolene ikke skal få økte kostnader, har vi invitert bedrifter til å være med og ta ansvar. Gjennom å sponse prosjektet dekker de lærerkostnadene. Bedriftene kan i sine kanaler fronte at de er med på prosjektet, men i henhold til opplæringsloven skal det ikke drives med promotering eller reklame på skolen. House of Math på sin side bidrar ikke bare med lærere, men reduserer prisene slik at vi også bidrar økonomisk til prosjektet. Videre vil prosjektskolene få et gratis motivasjonsforedrag med Mattedama.

Kontakt oss

22 150 300

Eller send en e-post til:

vitaransvar@houseofmath.no

Samarbeidspartnere

Samarbeidsskoler

5 av 8 skoler hadde signifikant økning på offentlig eksamen

Rapport fra Udir viser at Sagene skole har økt snittkarakteren på matte-eksamen fra 2,7 i 2017 til 3,8 i 2018

Rapport fra Udir viser at Veitvet og Haugenstua har økt snittkarakteren på matte-eksamen med hhv 0,5 og 0,7

Elever og skolen rapporterer om økt mestringsfølelse og økt trivsel

Skolene rapporterer at prosjektet gjør det lettere å tette kunnskapshull som de ellers ikke har tid til i den vanlige undervisningen

Samarbeidet mellom skole og skoleleder fra #VTA fungerer meget bra

De aller svakeste elevene nå har et sted å gå for å få hjelp på det nivået de trenger, noe skolene sliter med på grunn av det store elevantallet i klassene

Vi har hjulpet over 1000 elever på denne tiden

De sterke elevene møter etterlengtet utfordringer