jeshoots-com-5EKw8Z7CgE4-unsplash

SAMARBEIDSPARTNERE

K/H Holmsborg
Arne Blystad AS
Pareto
BAHR
Altor
New Productions

SAMARBEIDSSKOLER

Veitvet skole
Sagene skole
Haugerud skole
Oslo Montessoriskole

HVA ER #VITARANSVAR?

Om oss

#ViTarAnsvar er kortreist velferd, der vi sammen jobber for å styrke samfunnet vårt og gi flere muligheten til å ikke falle utenfor. Prosjektet er et samarbeid mellom House of Math, skoler og bedrifter. Vi tar ansvar ved å bidra til å øke realfagskompetansen i den norske skolen gjennom å tilby leksehjelp i matte til elever på ungdomsskolenivå. På denne måten ønsker vi å heve elevenes karakterer slik at de lettere kan komme inn på videregående skole så de kan fullføre et fagbrev og/eller komme inn på høyere utdanning. Dette vil på sikt bidra til å redusere arbeidsledighet, utenforskap og sosiale stønader, samt øke inkluderingen og integreringen i Norge.

Leksehjelpen avholdes på ungdomsskoler i samarbeid med realfagseksjonen på skolene. 3 lærere fra House of Math kommer til skolen i 2 timer en gang i uken og gir elevene personlig oppfølging og tid til å gjøre den jobben som trengs med kontinuerlig støtte. Slik vil skolen, lærerne og undervisningen få mer ressurser til rådighet. Vi kan vise til gode resultater hvor 5 av 8 skoler har økt karaktersnittet i matematikk med opptil 1,6 på snittkarakteren.

Sosialt entreprenørskap

Regjeringens nettside definerer sosialt entreprenørskap som «å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer», samt understreker at det er et viktig satsningsområde fremover. #ViTarAnsvar er et godt eksempel på hvordan sosialt entreprenørskap kan være med på å skape et mer kunnskapsrikt og inkluderende samfunn. Vi kan sammen oppnå gode resultater gjennom samarbeid mellom den offentlige sektor og det private næringsliv.

Hvorfor har vi satt i gang prosjektet?

Lærerne i skolen har ansvar for svært mange elever, og det er en utfordring å få nok
tid til hver enkelt elev. House of Math ønsker derfor å ta et sosialt ansvar ved å bidra med ekstra ressurser slik at elevene kan få den hjelpen de har behov for. Prosjektet har som formål å tette kompetansehullene som skolen ikke har kapasitet eller mandat til å jobbe med – de hullene som ikke er mulig å ta igjen på egenhånd og som gjør at døren lukkes til matematikk så vel som videregående skole. Det er dessverre slik at matematikk-karakteren kommer med en rekke følgeeffekter: Å mestre matematikk gir ofte en følelse av å lykkes, som igjen forplanter seg over i andre deler av livet. Dessverre gjelder dette også motsatt vei. Opplevelsen av å mislykkes med matematikk gir ofte følelsen av å være dum, som igjen forplanter seg til selvfølelsen og mestringsfølelsen.

Eksamensresultater viser at 40,5 % av 1P-elevene i Norge fikk karakteren 1 eller 2 på eksamen i matematikk i 2019, og for T-matte gjaldt dette 1 av 3 elever. Resultatene fra PISA-testen 2018 viser at Norge gjorde det dårligst i matematikk blant de Skandivasike landene. Disse lave matematikk-karakterene fører til at altfor mange i samfunnet faller utenfor arbeidsmarkedet. SSB melder at arbeidsledigheten blant personer i gruppen 15-24 år er 9,6 % sammenlignet med 3,8 % for personer i gruppen 15-74 år i 2018. Videre viser SSB til at personer som ikke gjennomfører videregående opplæring har en arbeidsledighet på 13,2 %. #ViTarAnsvar har som mål å hjelpe ungdommer slik at de ikke blir en del av denne statistikken.

Hvordan fungerer det?

For at dette skal være et tilbud som alle skal kunne benytte seg av og at skolene ikke skal få økte kostnader, har vi invitert bedrifter til å være med og ta ansvar. Bedriftene kan profilere både internt og eksternt at de er med på prosjektet, men i henhold til opplæringsloven skal det ikke drives med promotering eller reklame på skolen. Videre vil prosjektskolene få et gratis motivasjonsforedrag med Mattedama.

Hva er House of Math?

House of Math ble etablert av Vibeke «Mattedama» Fængsrud i 2006. Bedriften spesialiserer seg på privatundervisning, og tilbyr hjelp på alle nivåer og i alle fag med hovedvekt på realfag. Vi har også skrevet oppslagsverk i matematikk for hele skoleløpet, fra 1. til 13. klasse. Derfor har vi bred kompetanse og lang erfaring med å undervise skolepensum. Vi brenner for at alle elever skal oppleve realfagsglede og mestring i skolen, og #ViTarAnsvar er vårt neste steg i denne prosessen.

NYTTIGE FAKTA

5 av 8 skoler hadde signifikant økning på offentlig eksamen

Rapport fra Udir viser at Sagene skole har økt snittkarakteren på matteeksamen fra 2,7 i 2017 til 4,3 i 2019

Rapport fra Udir viser at Veitvet og Haugenstua har økt snittkarakteren på matte-eksamen med hhv 0,5 og 0,7

Elever og skolen rapporterer om økt mestringsfølelse og økt trivsel

Skolene rapporterer at prosjektet gjør det lettere å tette kunnskapshull som de ellers ikke har tid til i den vanlige undervisningen

Samarbeidet mellom skole og skoleleder fra #VTA fungerer meget bra

De aller svakeste elevene nå har et sted å gå for å få hjelp på det nivået de trenger, noe skolene sliter med på grunn av det store elevantallet i klassene

Vi har hjulpet over 1000 elever på denne tiden

De sterke elevene møter etterlengtet utfordringer