Samarbeidsskoler

Mange elever har behov for grundig oppfølging i matematikk. Dårlige resultater gjør at flere ikke får vitnemål, og sliter med å komme seg videre i utdanningssystemet eller inn på arbeidsmarkedet. Vi tar ansvar ved å tilby gratis leksehjelp til din skole. Mange elever har ikke ressurser hjemme til å få den hjelpen de trenger, og vi vet at når elevene får mer hjelp vil de lettere få bedre resultater. Prosjektet #ViTarAnsvar er altså et gratis supplement til undervisningen fordi skolesponsoren dekker alle kostnader forbundet med leksehjelpen. Det vil ikke være noe form for promotering eller reklame for selskapet House of Math eller sponsor på skolen. Alle skoler vil få laget en #ViTarAnsvar-logo, som kan brukes på nettsiden og i annen profilering om det ønskes.

Gjennomføring

Tilbudet går ut på at tre av våre dyktige realfagslærere kommer til din skole til et fast tidspunkt én gang i uken, for å hjelpe elevene med lekser, oppgaver og fagteori, samt forberedelser til prøver hver uke i 35 uker. Prosjektet inkluderer et motivasjonsforedrag med Mattedama og et skolesett med 10 bøker Bli god i matte 5.-7. klasse og 10 bøker Bli god i matte 8.-10. klasse. Vi har også utviklet lettfattelige og konkrete temahefter i de fleste temaer fra barne-og ungdomsskolen som vi bruker for å tette kunnskapshullene, disse heftene har blitt svært godt mottatt av elever og lærere. Alle elever som tar matte kan delta. Lærerne fra House of Math samarbeider med faglærerne på skolen for optimalt utbytte og vi følger opp hver skole månedlig. Vi evaluerer også ordningen hvert semester basert på elevundersøkelser, faglærerundersøkelser og undersøkelser av lærerne fra House of Math.

Hvis din skole ønsker å ta del i dette prosjektet, send en mail til vitaransvar@houseofmath.no eller ring Fanny på 948 811 92.

SAMARBEIDSSKOLER

Veitvet skole
Sagene skole
Haugerud skole
Oslo Montessoriskole